Kerim Kur'an'ın Türkçe Meali; Erhan Aktaş

(Tekvir) 81:19.

81:19. Kuşkusuz o1 çok şerefli bir resûl sözüdür;2

1- Vahiy/Kur’an. 2- “Elçi sözü,” elçilik yapanın kendisine ait sözler değildir. Onu elçi olarak gönderen otoriteye ait sözlerdir. Söz konusu elçi, Nebi Muhammed’dir. Elçinin “Cebrail” olduğu şeklindeki ifadeler doğru değildir. “Elçi sözü” ile kastedilen de vahiydir. Resûl’ün sözleri vahiydir, Nebi’nin sözleri ise “hadistir.”


Arapça
81|19|إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ+
Latin
19. İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).