Kerim Kur'an'ın Türkçe Meali; Erhan Aktaş

(Nebe') 78:33.

78:33. Görkemli, dengi dengine,1(eşler)

1- Bu ayetin çevirisi, etik olmayan, argo bir dille; “Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar” veya “tomurcuk göğüslü aynı yaşta genç kızlar.” şeklinde yapılmaktadır. Ayet, “Kevâib” ve “Etrab” olmak üzere iki sözcükten oluşmaktadır. Kevâib; görkemli, göz alıcı, yüce, değerli, yüksek, aşık kemiği, topuk, küp gibi anlamlara gelen “keab” kelimesinin kökünden gelmektedir. Eril ve dişil cisimlerin her ikisi için de kullanılan bir kelimedir. “Etrab” kelimesi ise, dengi dengine, aynı özelliklere sahip, aynı seviyede, eş zamanlı,” demektir. Dolayısı ile ayetin doğru çevirisi, “birbirine denk, görkemli eşler” şeklindedir. “Birbiri ile uyumlu üzüm salkımları” veya “Topraktan yumrular.” Yani topraktan çıkan yumru bitkiler anlamına geldiğine dair bir görüş te bulunmaktadır. Keab kelimesi 5:97 de Kâbe, 5:6’ da ise ayak topukları anlamında kullanılmaktadır.


Arapça
78|33|وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا+
Latin
33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).