Kerim Kur'an'ın Türkçe Meali; Erhan Aktaş

(Vâkıa) 56:79.

56:79. Ona arındırılmış olanlardan başkası dokunamaz.1

1- Bu ayet, Kur’an’a abdestsiz dokunulmayacağına dair görüşe kanıt olarak gösterilmektedir. Oysaki müşriklerin; “Vahiy, nebiye indirilirken ona cinler başka şeyler kattılar” iddialarına yanıt verilmektedir; “Ona ancak arındırılmış olanlar dokunabilir.” denerek, onların bu iddiaları yalanlanmaktadır. Yani vahyin hiçbir değişikliğe uğramadan Nebiye olduğu gibi ulaştığı söylenmektedir. Ona; ne cin ne insan, kötü amaçlı hiç bir müdahale söz konusu olmamıştır. Ona, bir ilave veya eksiltme yapılması söz konusu değildir. Ona, ancak arındırılmış olanlar dokunabilir Çevirilerde, metindeki “mutahharun” sözcüğüne “arınmış/temiz olanlar” şeklinde anlam verilmektedir. Bu yanlış bir anlamlandırmadır. Ayet, “arınmış olan” demiyor; “arındırılmış olan” diyor. “Arınmış” olmakla, “arındırılmış” olmak aynı şey değildir. Temiz olmak, bir kimsenin kendi kendisine yaptığı bir şeyken; “Temizlendirilmiş/arındırılmış olmak, başkası tarafından yapılan bir şeydir. Temizlenmenin bedenen olması anlamı varsa da bu ayette söz konusu edilen temizlik fiziki bir temizlik değildir. Bir kimseye, “temiz insan” dendiğinde kastedilen temizlik neyse o türden bir temizliktir. Nasıl ki birine “temiz insan” dendiği zaman, eli yüzü yıkanmış, üstü başı temiz olan değil; güvenilir, dürüst, iyi bir kimse olduğu anlaşılıyorsa, bu ayette de söz konusu olan temizlik, bu tür ahlaki bir temizliktir. Onun için sizin dokunduğunu söylediğiniz kimselerin/şeylerin dokunmuş olması mümkün değildir. Dolayısı ile bu ayetin, “Kur’an okunurken abdestli olmak gerekir.” le bir ilgisi yoktur.


Arapça
56|79|لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ+
Latin
79. Lâ yemessuhû illel mutahherûn(mutahherûne).