Kerim Kur'an'ın Türkçe Meali; Erhan Aktaş

(Rahmân) 55:70.

55:70. Onlarda1 hayırlar ve iyilikler vardır.2

1- Cennetlerde, o iki cennette. Bu surenin 46. ve daha birçok ayetinde iki cennet olarak geçmektedir. “Hinne” çoğul zamirinin kullanılmış olması o iki cennette bulan şeylerin çokluğunu ve çeşitliliğini ifade etmektedir. Burada çoğul olan zamir, bu surenin 50. Ve 52. Ayetlerinde ikil olarak kullanılmıştır. 2- Ne bu surede ne de bu ayette doğrudan bir kez olsun kadın veya eş kelimesi geçmediği halde, ayet; çoğunlukla, “Orada iyi huylu güzel kadınlar vardır.” diye çevrilmektedir. Dilbilgisi kuralları çerçevesinde böyle anlam verilebilmesi de mümkün olmakla birlikte, bu daha çok “erkeklerin kadınlara bakışlarını dinleştirmesinden” kaynaklanan bir çeviridir. Ayette geçen “hisanun” sözcüğü, “güzel” demek olmayıp, “iyi” demektir. Arapçada fizik güzelliği ifade eden sözcük, “cemil” sözcüğüdür. Ayette; “eşler”, “kadınlar”, “güzel huylu”, “güzel kadınlar” sözcükleri yer almamaktadır. Bu sözcükler, “erkeksi algının” yakıştırmalarıdır. Ayetin doğru anlamı; sözcük olarak da anlam olarak da yukarıda verdiğimiz şekilde olmalıdır.


Arapça
55|70|فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ+
Latin
70. Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun).