Kerim Kur'an'ın Türkçe Meali; Erhan Aktaş

(Furkan) 25:64.

25:64. Onlar, Rabblerinin buyruklarına tabi olmada ve yerine getirmede önlem alırlar ve özenli davranırlar.1

1- Bu ayete, “Onlar, gecelerini Rabb’lerine secde ve kıyam ederek geçirirler.” şeklinde anlam verilmektedir. Kanaatimizce, bu doğru değildir. “Gecelenirler veya gecelerler şeklinde “yebitune” sözcüğüne doğrudan “gece” anlamı vermek doğru değildir. Bu sözcüğün gece ile anlamsal bağı var, ancak bu bağ; önlem almada, plan yapmada, gizlilik esas olduğu için ve gizlilik içeren şeyler de mecaz olarak gece ile yani karanlık ile ilişkilendirilerek kurulmuş bir bağdır. Bir önceki ayette, cahillerle karşılaşmada gösterilecek davranışın nasıl olması gerektiğinden söz edilmişti. O ayetin devamı olarak bu ayette de özenli ve dikkatli davranmaya dikkat çekilmiştir. Kök anlamı b-y-t olan bu sözcük, türevleri ile birlikte geçtiği birçok ayette mecaz anlamıyla dikkatli olmayı, önlem almayı, plan ve program yapmayı ifade etmektedir. Gecenin doğrudan sözcük karşılığı L-y-l olduğu dikkate alındığında “byt” sözcüğünün mecaz olarak geceyi ifade ettiği, hatta uyumak anlamına geldiği söylenebilir.


Arapça
25|64|وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَـٰمًا+
Latin
64. Vellezîne yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyâmâ(kıyâmen).