Kerim Kur'an'ın Türkçe Meali; Erhan Aktaş

(Hicr) 15:9.

15:9. Zikri1 Biz indirdik ve kesinlikle onun koruyucusu2 da Biziz.3

1- Öğüt. 2- Kur’an’ın Allah tarafından korunduğuna dair referans gösterilen bu ayeti şu üç şekilde anlamak mümkündür: a. Allah, Zikri (Kur’an’ı) kendisinin koruduğunu söylemektedir. Ki genel kabul gören görüş de budur. b. Ayette yer alan لَهُ (lehu) daki hu zamiri ile, kast edilen şey “Zikrin korunması” değil, (yine bu surenin 6, 7 ve 8. Ayetlerinin devamı olarak) “Resûl’ün korunmasıdır.” c. “Zikrin korunması,” vahiy sona erdikten sonraki dönemde değil, vahyin iniş anı ile ilgilidir. Vahyin gönderilişi anında ona herhangi bir müdahalenin yapılmasına karşı korunduğu ifade edilmektedir. Şahsen, söz konusu korumanın, Kur’an’ın Mushaf halinin Allah tarafından korunduğu anlamının doğru olmadığı kanaatindeyim. Doğrusunu kuşkusuz Allah bilir. Kur’an elbette korunmuştur. Ancak bu koruma Tur suresinin 2. ve 3. Ayetlerinde de ifade edildiği gibi gelen vahiy anında işlenmiş deri üzerine yazıya geçirilerek bizzat Resûlullah tarafından koruma altına alınmıştır. Keza yüzlerce sahabe tarafından da ezberlenerek ikinci bir koruma sağlanmıştır. Ve Nebi’den günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan bize ulaşmıştır. Bunun en güzel kanıtı yeryüzündeki milyonlarca Mushaf’ın bire bir aynı olmasıdır. 3- Birçok ayette; Allah’a atfen “Biz”, “Biziz” çoğul zamirleri kullanılmaktadır. Kur’an’daki “Biz/Biziz” zamirleri çokluğu değil, “yüceliği”, “gücü”, “büyüklüğü” ifade etmektedir. Biz çoğul zamirinin kullanıldığı hiçbir ayette Allah’ın zatı söz konusu edilmemektedir. Allah’ın zatından söz eden ayetlerin tamamında “ene”, “inni” (ben, beni/bana) zamirleri gibi tekil şahıs zamirleri kullanılmaktadır. “Biz” zamiri ise, Allah’ın yaptıklarına veya yapacaklarına yönelik ayetlerde, Allah’ın gücünün, üstünlüğün ve büyüklüğün ifadesi olarak yer almaktadır. Bütün dillerde, gücü ve yönetimi elinde bulunduran erk, otorite kendi gücünden ve üstünlüğünden söz eden ifadelerde, açıklama ve buyruklarda “biz” zamirini kullanmaktadır.


Arapça
15|9|إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ+
Latin
9. İnnâ nahnu nezzelnez zikre ve innâ lehu le hâfizûn(hâfizûne).